TöjClose

Töj är en sittmöbel som skapar förväntningar. Möbeln får en ny form i ögonblicket den används. Flätade elastiska band på en stålram bildar sittytan som är platt när stolen inte används. Sitsen expanderar när man sätter sig och anpassar sig efter varje individ.

 

Mått: 950 x 800 x 650

Material: 10 mm stålrör, resårband.

 

This chair creates expectations. It takes on a new shape in the moment it is used. Plaited elastic on a steel frame forms the surface that is flat when the seat is not used. The seat expands when you sit down and adapts to each individual.

 

Design: Lina Frisk 2011

Foto: Julia Essén


TöjTöjTöjTöjTöj
© 2012 whynot
Thank you Johan