TurntableClose

Turntable har en bordsskiva baserad på triangulära former som kan vridas för att skapa nya former och utrymme för olika antal personer. Bordet är utvecklat i samarbete med Bostadsbolaget och anpassat för de standardiserade miljonprogrammsköken i Hammarkullen, Göteborg. Turntable uppfyller kraven för tillgänglighet i denna miljö samtidigt som det är anpassningsbart till de olika situationer som uppstår hos en icke-standardiserad familj.

 

Turntable is a table based on triangular shapes that can be rotated to create new forms and room for different numbers of people. Turntable is adaptable to the various situations that arise in a non-standard family.

 

Design: Lina Frisk 2010

Photo: Anna Sigvardsson


TurntableTurntableTurntableTurntableTurntableTurntableTurntable
© 2012 whynot
Thank you Johan